Meklēt

Mērķis

Draudzes vadības komandu locekļi, kalpošanu vadītāji – savu jomu profesionāļi, kas vēlas kalpot draudzē un:

  • vēlas labāk pārzināt Rakstus, teoloģiju, garīgos jautājumus kopumā;
  • vēlas saprast, ko un kā no savas profesionālās pieredzes lietot draudzes izaugsmes veicināšanai.