Meklēt

Pasniedzēji

Kaspars Šterns

Kaspars Šterns ir BPI lektors draudžu dibināšanas jomā, kā arī draudžu dibināšanas apmācības M4 vadītājs un BPI DRAFTS vadītājs. Kopš 2010. gada Kaspars ir LBDS bīskapa vietnieks draudžu dibināšanas jautājumos. Viņa vadībā ir dibināta Misijas draudze Ādažos. Kaspars absolvējis LBDS Teoloģisko semināru. No 2001.-2010. gadam viņš studējis TCM Starptautiskajā institūtā (Austrija), vienlaikus kalpojot Rīgas Mateja baptistu draudzē kā jauniešu darba projektu vadītājs un sludinātājs.