Meklēt

Draudzes vadība

Mērķis

Programma domāta ikvienam draudzes loceklim un loceklei ar vadības potenciālu, kas ir gatavs/a savas spējas un talantus ieguldīt draudzes kalpošanas attīstīšanā un vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, izpratni, prasmes un attieksmes.

Programma

Apmācību forma

Dinamiska, kvalitatīva izglītība e-vidē, mācīšanās kopienas un draudzes kontekstā, kas savienojama ar ikdienas darbu un dzīvi

Pieteikšanās

Kopienas principi

Mūsu kopienas mērķis ir dzīvot, strādāt, kalpot un pielūgt Dievu kā kopienai, kuru raksturo mācīšanās un māceklība un kuras centrā ir Kungs Jēzus Kristus.

Darbinieki un pasniedzēji

Mūsu pasniedzēji ir zinoši un pieredzējuši kristieši - savu jomu eksperti, kuri vēlas palīdzēt studentiem kļūt par arvien labākiem Kristus sekotājiem un draudžu vadītājiem. Mūsu algotie un brīvprātīgie darbinieki ir radošas un atšķirīgas personības, kas vienojušās kopīgam mērķim – veidot Pastorālo programmu par arvien labāku vadītāju apmācību vidi.

Kontakti

Līva Fokrote
+371 26130631
bpiplatforma(abols)gmail.com