Meklēt
BPI BIBLIOTĒKAS mērķis ir piedāvāt kristīgās vērtībās balstītu, kvalitatīvu un daudzveidīgu literatūru latviešu valodā, kas palīdzētu augt lasītājam gan personiski, gan savā kalpošanā.

BPI Bibliotēka

Kīts Poters “Nesatricināmā: Laulība, kas spēj izturēt dzīves zemestrīces” (2012, 2013)

Kīts Poters ir mācītājs un laulību konsultants, lektors un vairāku grāmatu autors. Viņš ir regulārs viesis Latvijā un pastāvīgs Baltijas Pastorālā institūta vieslektors. Grāmatā viņš apgalvo, ka stipru laulību veido pāra kopīgas pamatvērtības. Autors aplūko virkni šādu vērtību - uzticība, saziņa, nodošanās, cieņa, mīlestība un citas. Katrā grāmatas nodaļā doti jautājumi, kas laulātajiem var palīdzēt saprast vienam otru vērtības un veidot kopīgu stipru laulības pamatu.

Tims Česters un Stīvens Timmiss “100% DRAUDZE: Evaņģēlija un kopienas centrālā loma” (2013)

Tims Česters un Stīvens Timmiss ir draudžu dibināšanas iniciatīvas “The Crowded House”, kas aizsākusies Šefildā, Lielbritānijā, izveidotāji. Autori apgalvo, ka Evaņģēlijs un kopiena ir divi pamatprincipi, kuriem vajadzētu noteikt to, kā veidojam draudzi. Katras kalpošanas jomas - evaņģelizācijas, sociālā darba, pastorālās aprūpes, draudžu dibināšanas, māceklības, teoloģijas - saturam vienmēr jābūt Evaņģēlijam un kontekstam – kristiešu kopienai.

Kontakti

Līva Fokrote
+371 27702028
bpi(abols)lbds.lv